Lessen

Het lidmaatschap loopt tot 31 december van ieder jaar en wordt automatisch verlengd. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december bij de ledenadministratie.
LESSEN
De lessen worden gegeven door onze trainer Jelmer Hoff (Tennis Academie Friesland) en wel op maandagmiddag voor de junioren en op maandagavond voor de senioren. Tijden en indeling van de groepen gebeurt door de trainer in overleg met ouders en senioren leden.
Er zijn 2 blokken per jaar, steeds 16 lessen per blok, in het voorjaar en in het najaar.
Deelname aan de lessen is alleen voor leden Y.T.C. of een andere KNLTB tennisvereniging. Dit in overleg met bestuur en trainer.