Bestuur en commissies

Bestuur
Voorzitter (tijdelijk) Gerke de Boer 0515 431516
Secretaris Sietske Graafsma 06 22643669
Penningmeester Jan Toornstra 0515 416527
Algemeen lid Jouke van der Veen 0515 420850
Algemeen lid Janny Dijkstra 0515 755343
Algemeen lid Bedrich Cernohorsky 0515 431968
Commissies
Technische commissie
Gerbrich Martens 06 12750878
Janny Dijkstra, voorzitter 0515 755343 06 22405874
Bauke Reidsma, competitie 0515-415891 06 48119980
Sytse Kroes, alg. lid 0515-415891 06 53540788
Jeugdcommissie
Vacature
Vacature
Baancommissie
Bauke Reidsma 0515 415891 06 48119980
Jouke van der Veen 0515 420850 06 11346743
Obbe Verwer 0515 425158 06 53792495
Coördinatie gebouwen
Klaas Brouwer 0515 411239 06 24486802
Jouke van der Veen 0515 420850 06 11346743
Coördinatie groen
Jan Toornstra 0515 416527 06 23832394
Kantinecommissie
Marry en Gerke de Boer 0515 431516 06 43558023
Redactie clubblad en nieuwsbrief
Hiltsje van der Veen 0515 420850 06 53868840
Aukje Toornstra 0515 416527 06 23832394
Gerke de Boer 0515 431516 06 29485175
Ledenadministratie
Sietske Graafsma 0515 421336 06 22643669
Vertrouwenspersoon
Ysbrand Sorgedrager 0515 419735
Trainer
Jort de Graaf 06-23439832