Eindejaarstoernooi YTC rustig verlopen

Het traditionele eindejaarstoernooi van YTC is dit jaar zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Waar er in andere, door de TC georganiseerde, krachtmetingen nog wel eens sprake was van de nodige strubbelingen en rumoer achteraf over de uitslag, konden de leden van de TC ditmaal opgelucht ademhalen. De sfeer tijdens het toernooi, maar zeker ook na de wedstrijden was ronduit gemoedelijk te noemen. Woordvoerder K.H. Van de commissie spreekt dan ook van een uiterst geslaagd toernooi.
Dat er bij hem vooraf wel sprake was van enige zorg hierover bleek wel uit zijn oproep, tijdens zijn welkomstwoord, om toch vooral het spel en niet de knikkers de boventoon te laten voeren.
Dat de eerste prijzen door respectievelijk J.V. (bij de vrouwen) en H.Z. (bij de mannen) werden weggekaapt is dan ook niet meer dan een voetnoot in het verhaal van een waardige jaarafsluiting. Per slot van rekening was er in 2016 wel voldoende ellende in de wereld.
Het bestuur van YTC zal dan ook na dit fantastische toernooi veel vertrouwen hebben in een mooi en sportief nieuw jaar.

Gelukkig nieuwjaar!

Reacties zijn gesloten.