Nieuwsbrief-nieuws December 2016

De nieuwsbrief is per mail verstuurd aan alle leden.
Hieronder een overzicht van de kantinedienst voor Januari en Februari 2017.
Tevens een aantal belangrijke data voor de komende tijd (zie ook de agenda).

KANTINEDIENST JANUARI
2-9 Hiltsje vd Veen en Aukje Krekelaar
9-16 Peter de Jong en Gerke de Boer
16-23 Henk Repko en Ysbrand Sorgedrager
23-30 Klaas Haringa en Jouke vd Veen

KANTINEDIENST FEBRUARI
30-6 Baukje de Jong en Tineke Tichelaar
6-13 Dik Krekelaar en Obbe Verwer
13-20 Zwaan Nauta en Antoinet Overzet
20-27 Janny Reidsma en Ymkje Otte

AGENDA
28 december Eindejaarstoernooi Tennishal Aanvang 19.30 uur Inleg € 7,50
20 januari Snerttoernooi. Aanvang 19.00 uur. Inleg € 3,50
22 februari Racketavond. Aanvang 19.00 uur
1 maart LEDENVERGADERING IN SITPOINT
17 maart Openingstoernooi (vh Lani toernooi) Aanvang 19.00 uur. Inleg € 3,50

Reacties zijn gesloten.